Kroužky

Kroužky 2023/24

Pro následující školní rok plánujeme spolupráci s externími poskytovateli kroužků:

 • Angličtina Lundonia – pí Šimonovská (1. – 2. ročník)
  • bližší informace u pí Šimonovské, tel. 606 246 127, email: recepce.lundonia@seznam.cz
  • přihlašování na www.lundonia.cz
  • kroužek bude probíhat ve čtvrtek 13.15 – 14.00 (1. ročník), 14.15 – 15.00 (2. ročník)
  • celoroční kurz – 28 lekcí, cena 3.850,-Kč (cena zahrnuje učebnici, výuka probíhá přímo v ZŠ Hradištko, vyučuje český lektor)
  • kroužek začíná 21. 9. 2022
 • Judo

Kroužky pořádané školou a školními lektory:

Na kroužky pořádané školou a školními lektory je možné děti přihlásit prostřednictvím rodičovského Edookitu.

Přihlášky naleznete: MENU – PŘEDMĚTY – ZÁPIS PŘEDMĚTŮ a to od 8. 9. do 15. 9. 2023.

Příp. dotazy směrujte přes Edookit na E. Vítkovou, e-mailem krouzky@zshradistko.cz

Kroužky začínají v týdnu od 2. 10. 2023.
 • Pohybové hry @ Jóga – pí Maštálková
  • kroužek bude probíhat v pondělí 14.20 – 15.15 (přípravná třída – 4. ročník)
  • cena kroužku 1.200,-Kč/pololetí
  • minimální počet dětí pro otevření kroužku – 7, maximální počet – 8
  • cílem kroužku je: u dětí rozvíjet všeobecné pohybové schopnosti a jejich koordinaci; osvojit si mrštnost, posílení svalů, obratnost, postřeh, rychlost, vytrvalost, ale také smysl pro fair play za pomocí zábavných sportovních her, s využitím náčiní i bez něj.
  • KROUŽEK OBSAZEN
 • Rybářský kroužek (při škole) – p. Zděnek
  • kroužek bude probíhat v pondělí 15.15 – 16.45 (2. – 8. ročník)
  • cena kroužku 1.300,-Kč/pololetí
  • minimální počet dětí pro otevření kroužku – 7, maximální počet – 10
  • ekologický program a ochrana přírody
  • BONUS – příprava a zajištění zkoušek k získání ryb. lístku (žáci od 10 let)
  • žáci, kteří již ryb. lístek získali – rybaření na svazových revírech (po domluvě s lektory)
 • Dramatický kroužek – pí Kostečková
  • kroužek bude probíhat ve středu 15.00 – 16.00 (2. – 6. ročník)
  • cena kroužku 700,-Kč/pololetí
  • minimální počet dětí pro otevření kroužku – 8, maximální počet – 20
 • Kroužek angličtiny – konverzace pro 3. – 4. ročník – pí Žahourková
  • kroužek bude probíhat ve středu 15.00 – 15.45 (3. – 4. ročník)
  • cena kroužku 1.400,-Kč/pololetí
  • minimální počet dětí pro otevření kroužku – 6, maximální počet – 10
  • návaznost na probíraná témata v rámci výuky a rozšiřovat je o použití v praxi + roční období, sezónní aktivity a činnosti, tradice, folklor ad.
  • KROUŽEK OBSAZEN
 • Kroužek deskových her – pí Walter Raiser
  • kroužek bude probíhat v úterý 15.15 – 16.15 nebo v pátek 15.00 – 16.00 (3. – 9. ročník)
  • cena kroužku 1.000,-Kč/pololetí
  • minimální počet dětí pro otevření kroužku – 8, maximální počet – 16
  • KROUŽEK NEOTEVŘEN
 • Výuka hry na klavír a kytaru – pí Gexová
  • individuální (popř. párová) výuka hry na klavír a kytaru
  • pro bližší informace prosím kontaktujte pí Gexovou, tel. 724 887 081, děti přihlašujte přímo u paní lektorky
  • výuka bude probíhat v pondělí (15.00 – 15.55, 16.00 – 16.55, 17.00 – 17.55), v úterý (15.00 – 15.55, 16.00 – 16.55, 17.00 – 17.55) a středu (15.00 – 15.55, 16.00 – 16.55, 17.00 – 17.55) přímo v ZŠ Hradištko
  • klavír – 2. – 9. ročník
  • kytara – 3. – 9. ročník
  • cena 6.000,-Kč / pololetí (platba předem čtvrtletně)
  • při odpadlých hodinách z důvodu zrušení paní lektorkou se platby vrací

Na kroužky pořádané školou a školními lektory je možné děti přihlásit prostřednictvím rodičovského Edookitu. Přihlášky naleznete: MENU – PŘEDMĚTY – ZÁPIS PŘEDMĚTŮ a to od 8. 9. do 15. 9. 2022. 

Kroužky pod TJ Hradištko:

Obracejte se prosím na TJ Hradištko a přímo na lektory uvedené níže. Děkujeme za pochopení.

 • Gymnastika – pí Stibůrková
  • tel. 739 038 631, email: stiburcata@seznam.cz
  • kroužek bude probíhat v úterý 16.00 – 17.30
 • Sporťák – p. Pfoff
 • Základy míčových her – pí Kučerová, p. Kučera, p. Glasnák
  • tel. 775 683 535, email: kvilem@seznam.cz
  • kroužek bude probíhat ve čtvrtek 15.00 – 16.00 (1. – 2. ročník), 16.00 – 17.00 (3. – 5. ročník), 17.00 – 18.30 (6. – 9. ročník)
 • Akrobatický rokenrol – pí Marková
 • Kickbox klub Hradištko – p. Černý
  • tel. 725 337 774, email: kickboxhradistko@seznam.cz
  • kroužek bude probíhat ve čtvrtek 16.00 – 17.00 (6 – 9 let), 17.00 – 18.00 (10 – 14 let), 18.00 – 19.00 (15 + )
  • www.kickbox-hradistko.cz

Kroužky – obecné informace

Kromě kroužků externích, jsou kroužky organizovány školou, většinu z nich poskytují učitelé, lektoři na DPP či smlouvu o dílo nebo „staří dobří známí“.

Nabídka kroužků je známá zpravidla na začátku září v závislosti na rozvrhu školy, družiny, lektorů a množství dalších proměnných. Kroužky bývají zahájeny v říjnu.

Přihláška na kroužky je k vyzvednutí o koordinátora kroužků, ale od roku 2020 se snažíme o elektronické přihlašování skrze Edookit.

Sportovní kroužky můžeme nabízet v závislosti na volné tělocvičně (sokolovně).

Ostatní kroužky svým pojetím i lektory zůstávají víceméně beze změn.

Ceny kroužků jsou stanoveny tak, aby pokryly základní provozní náklady. Ceny jsou přizpůsobeny možnostem žáků. Rozhodně není naším zájmem stanovit nízkou cenu pro co největší účast. Spíše apelujeme na rodiče, aby dali dětem možnost výběru a děti pokud možno zbytečně nepřetěžovali. Kroužky slouží pro zábavu a relax! Částečně i pro lektory :-).

Termíny se určují s ohledem na organizaci školního roku a prázdnin.

Není-li určeno jinak, kroužky se platí na období 1 pololetí. V době  prázdnin a v týdnu zápisů nebudou kroužky vůbec. Krátkou pauzu si někdy vybírají kroužky na přelomu pololetí. Kroužky končí zpravidla na začátku června. Při nízké účasti či neúčasti dítěte se poplatky za kroužky nevracejí.

Bližší info obdržíte u koordinátora kroužků na e-mailu krouzky@zshradistko.cz

Řád kroužků je dostupný v dokumentech, aktuální nabídka je rodičům zaslána Edookitem.

Odhlášení z kroužků lze jedině písemně. Ideálně sdělením přes Edookit.