Pdg. sbor a kol.

Ve školním roce 2022/2023 pracuje sbor ve složení:

Kontakty na pracovníky naleznete ve Veškeré kontakty,

resp. můžete použít e-mail ve tvaru jprijmeni@zshradistko.cz

Vedení školy

ředitel školy, stat. orgán – Mgr. Ondřej Hynek, DiS. (NJ, AJ)

zástupkyně ředitele – Mgr. Pavla Trunečková (TV), Mgr. Petra Dvořáková (zástupce statutárního orgánu, M),

hospodářka – vedoucí správního úseku – Radka Burianová

vedoucí vychovatelka – Bc. Jitka Minaříková

 

Poradenství (Školní poradenské pracoviště/Podpůrný tým/Krizový tým)

výchovný poradce  – Bc. Z. Brožová

školní speciální pedagog – Mgr. K. Mlíkovská, O. Hynek

školní metodik prevence – Mgr. M. Frantová

školní kariérový poradce – Mgr. J. Kopřivová

výchovný poradce pro nadané žáky – Mgr. M. Hašková

koordinátor AP + kroužky – E. Vítková 

 

Třídní učitelé a třídy 

Třída Třídní učitel   Umístění třídy    
PT Radka Krupičková RaK Pavilon 1.NP v rohu    
I.A Bc. Kateřina Seidlová KaS Pavilon 1.NP u šaten    
I.B —————–        
II.A Bc. Eva Kristová EvK Pavilon – 1.NP – uprostřed    
II.B Mgr. Petra Štrosová PeŠ Pavilon – 1. PP     
III.A Jaroslava Maňhalová JaM Pavilon – 1. PP    
III.B Mgr. Hana Šmídová HaŠ Pavilon – 1. PP    
IV.A Mgr. Monika Hašková MoH HB – aula přízemí (v rohu)    
IV.B Mgr. Zuzana Brožová ZuB HB – přízemí u jídelny    
V.A Mgr. Lenka Kostečková LeK HB – aula přízemí (u vchodu)    
V.B Mgr. Jana Chadimová JCh HB – přízemí u šaten    
VI.A Mgr. Jana Kopřivová JKo HB – 1.P proti zástupkyním M, Rj  
VI.B Mgr. Markéta Frantová MaF HB – 1.P proti počítačovně Čj, HV  
VI.C Ing. Radmila Vartýřová RaV HB – 1.P půlená M, VV, PČ  
VII.A Mgr. Petra Roušarová PeR HB – 1. P proti hospodářce Čj, Aj  
VII.B Mgr. Pavla Brousilová PaB HB – 1. P v rohu Př, TV, Z  
VIII.A Mgr. David Mikeš DaM HB – aula 1. P uprostřed D, Nj, Aj  
VIII.B Ing. Pavla Švábová PaŠ HB – aula 1. P proti sborovně CH, TV  
IX.A Mgr. Kateřina Hamzová KaH HB – aula 1. P proti schodům Čj, VV  
IX.B Mgr. Aneta Hrdinová AnH HB – 1. P (předposlední) Př, Z, Vkz  
           

 

Ostatní učitelé

PhDr. Romana Čandová – RoČ – D

Julia Amelia Jílková – JuJ – AJ

Bc. Rudolf Zděnek – RZd – Inf, PČ

Mgr. Jindřich Dudziak – JiD – spec. ped., 1. stupeň

Jitka Stibůrková- JiS – TV

Bc. Jana Černá – JaČ – AJ

Mgr. Katuše Mlíkovská – KaM – spec. ped., AJ

Mgr. Vlastimil Stejskal – VlS – M, FY

 

Vychovatelky 

Bc. Jitka Minaříková – JiM– ved. vych., ŠD I. 

Marie Kyselová – MKy – vychovatelka ŠD II. 

Jana Kalčíková – JaK – vychovatelka ŠD III. 

Ivana Suski – ISu – vychovatelka ŠD IV.

Eliška Petlanová – EPe – vychovatelka ŠD V.

Jana Šťastná – JaŠ – vych. školní klub

 

Asistentky pedagoga

Eva Vítková (PO) – EVi – koordinátor AP

Ivana Suski (PO) – ISu

Marie Kyselová (PO) – MKy

Lucie Stejskalová (PO) – LuS

Eliška Petlanová (PO) – EPe

Jana Kalčíková (PO) – JaK

Jana Šťastná (PO) – JaŠ

Andrea Kazílek (PO) – AKa

Markéta Krejčí (PO) – MaK

Petra Urbanová (PO) – PeU

 

Ostatní zaměstnanci

Radka Burianová – hospodářka

Jiří Čekan – školník

Natalija Mamaieva – uklízečka

Jana Kovaříková – uklízečka 

Světlana Hrazdírová – uklízečka

Lenka Kolářová – uklízečka