Stravování

Přihlášení na E-jídelníček

E-jídelníček v mobilu – Nově ke stažení přes Google Play atp.!

Alergeny

Každé stravovací zařízení má povinnost informovat o alergenech vyskytujících se v potravinách (dle vyhlášky EU – 2000/13 do 13.12.2014 a pak nahrazena 1169/2011 EU článek 21, a dle vyhlášky ČR – 113/2005 Sb. O způsobu označování potravin § 8 odstavec 10.). Předpisy stanovují specifické požadavky na označování alergenových složek, u kterých je vědecky prokázáno, že vyvolávají u spotřebitelů alergie nebo nesnášenlivosti představující nebezpečí pro zdraví. Je tedy požadováno, aby veškeré alergenní složky, které jsou obsaženy v potravině, byly zřetelně označeny.

Na každém jídelním lístku bude u pokrmu uvedeno číslo alergenu, který pokrm obsahuje.

Odpovědnost za správný výběr pokrmu vzhledem k alergii strávníka je zcela na strávníkovi nebo jeho rodičích!

Seznam alergenů

Obědy pro naši základní školu zajišťují 2 školní kuchyně

  1. pro 1. – 6. ročník: ŠJ mateřské školy Hradištko, okres Praha-západ, Pikovická 270, Hradištko (https://www.mshradistko.cz)
  2. pro 7. – 9. ročník: LUPALIS školní jídelna s. r. o., Školní 25, Hradištko (Japeka, WEB ŠJ-Japeka)

Jídelní lístek

Jídelní lístky jsou vyvěšeny na nástěnkách v prostorách školy, v E-jídelníčku a na stránkách jednotlivých jídelen.

1. – 6. ročník: ŠJ mateřské školy Hradištko, okres Praha-západ – E-jídelníček MŠ

7. – 9. ročník: Lupalis, školní jídelna (Japeka) – https://skolni-jidelna-japeka.webnode.cz/

 

Přihlašování strávníků a čipy

Při nástupu či přestupu do školy, při přestupu do jiné školní jídelny je vždy nutné vyplnit přihlášku strávníka. Přihlášku obdržíte u vedoucích školních jídelen, příp. u hospodářky základní školy.

Pro odběr oběda ve škole je nutné mít čip, který je spárovaný s Vaším účtem a elektronicky eviduje odběr oběda a automaticky “odčítá” obědy v systému E-jídleníček. Pro odběr v Japece je nutné, aby byl žák schopen “prokázat” totožnost a oprávnění odebrat oběd. V obou případech je vhodné využití platného průkazu ISIC Školák, průkaz funguje i jako čip. Samotný čip i ISIC lze objednat a zakoupit za zvýhodněných podmínek prostřednictvím školy. Škola čipy zpět nevykupuje.

Přihlašování a odhlašování obědů

1. – 6. ročník: ŠJ mateřské školy Hradištko, okres Praha-západ

1) Obědy jsou automaticky přihlášeny. Odhlášení oběda je možné sms na tel. hospodářky školy 731 473 938, na e-mailovou adresu obedy@zshradistko.cz nebo zprávou v Edookitu do 7.30 hod. ve tvaru „jméno dítěte, datum/termín”.

2) V případě, že je dítě odhlášené sms zprávou nebo e-mailem na jeden den a pokračuje v nemoci, je nutné opětovně zaslat novou sms zprávu či e-mail s uvedením doby/termínu další nepřítomnosti.

3) Omluvením žáka u třídní učitelky není automatické odhlášení žáka z oběda (a naopak).

4) První den nepřítomnosti dítěte ve škole si můžete vyzvednout neodhlášený oběd v jídelně do kastrůlku.

5) Oběd lze také (ale minimálně den předem) odhlásit v systému E-jídelníček. V E-jídelníčku máte také možnost sledovat aktuální stav konta obědů svých dětí. O přihlášení do E-jídleníčku a instalaci aplikace naleznete info v návodu:  Postup při přihlašování e-jídelníčku. Aplikace se do mobilu stahuje (přidává na plochu) obdobně jako Edookit.

 7. – 9. ročník: Lupalis, školní jídelna s. r. o. (Japeka)

1) Obědy jsou automaticky přihlášeny na celou dobu docházky. Odhlášení (i přihlášení) probíhá v E-jídelníčku, který má jídelna v provozu od září 2021. Od 1. 4 . 2022 prosím veškeré odhlášky a přihlášky  hlásit na tel. 771 188 108 (sms lze zasílat nonstop). 

2) V případě, že je dítě odhlášené sms zprávou nebo e-mailem na jeden den a pokračuje v nemoci, je nutné opětovně zaslat novou sms zprávu či e-mail s uvedením doby/termínu další nepřítomnosti.

3) Omluvením žáka u třídní učitelky není automatické odhlášení žáka z oběda (a naopak).

4) První den nepřítomnosti dítěte ve škole si můžete vyzvednout neodhlášený oběd v jídelně “do kastrůlku”.

 

Kontakty a čísla účtů

1. – 6. ročník: ŠJ mateřské školy Hradištko, okres Praha-západ

Vedoucí školní jídelny: Monika Presslová

telefon – 607 396 703

e-mail: jidelna@mshradistko.cz

Obědy 1. – 6. ročník: placení stravného (účet mat. šk.): 188709264/0300

 7. – 9. ročník: Lupalis, školní jídelna s. r. o. (Japeka)

Ředitelka – vedoucí školní jídelny: Andrea Janoušek Fryk

Od 1. 4 . 2022 prosím veškeré odhlášky a přihlášky  hlásit na tel. 771 188 108 (sms lze zasílat nonstop). 

telefon – 722 555 554

e-mail: jidelna.japeka@seznam.cz

Obědy 7. – 9. ročník: placení stravného (účet Lupalis): 2696344002/5500

 

INFORMACE O ŠJ Mateřské školy Hradištko, okres Praha-západ

Webové stránky MŠ hhttps://www.mshradistko.cz

MŠ ceny stravného 2023_2024

Přihláška ke stravování (MŠ) – září 2023

Provozní-řád-školní-jídelny-2023-24

INFORMACE O ŠJ Lupalis, školní jídelna s. r. o. (Japeka)

Webová stránky ŠJ-Japeka WEB ŠJ-Japeka

Provozní řád školní jídelny 22-23

Přihláška ke stravování Lupalis 2024