Stravování

Přihlášení na E-jídelníček

 

Alergeny

Každé stravovací zařízení má povinnost informovat o alergenech vyskytujících se v potravinách (dle vyhlášky EU – 2000/13 do 13.12.2014 a pak nahrazena 1169/2011 EU článek 21, a dle vyhlášky ČR – 113/2005 Sb. O způsobu označování potravin § 8 odstavec 10.). Předpisy stanovují specifické požadavky na označování alergenových složek, u kterých je vědecky prokázáno, že vyvolávají u spotřebitelů alergie nebo nesnášenlivosti představující nebezpečí pro zdraví. Je tedy požadováno, aby veškeré alergenní složky, které jsou obsaženy v potravině, byly zřetelně označeny.

Na každém jídelním lístku bude u pokrmu uvedeno číslo alergenu, který pokrm obsahuje.

Odpovědnost za správný výběr pokrmu vzhledem k alergii strávníka je zcela na strávníkovi nebo jeho rodičích!

Seznam alergenů

Obědy pro naši základní školu zajišťují 2 školní kuchyně

  1. pro 1. – 6. ročník: Š