Přestupy k nám do školy

Upřesněná kritéria pro přestupy v roce 2023 (verze 29. 5. 2023) – Zapis a kriteria prestupu 2023_signed

Žádost o přestup (ke stažení) – Zadost o prestup (v23/24)

Kritéria pro přestup žáků do naší  školy pro následující školní rok budou zveřejněna po zápisu žáků do prvních tříd. 

Naše základní škola je od 6. ročníků spádovou školou také pro žáky ze Slap a Buše. 

Pro tyto žáky organizujeme dle možností setkání žáků atp. 

Žádosti o přestup pro následující školní rok lze ideálně podávat až v červnu.

Termín bude upřesněn společně s vyhlášením kritérií, žádost bude nutno podat nejpozději do 30. června 2023.

Žádost o přestup (formulář) obdržíte na vyžádání).