Organizace školního roku

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU

Zahájení šk. roku 1. září 2021 (přivítání prvňáků 8:10 – 9:30)

Tzv. ředitelské volno 27. září a 25. – 26. října 2021

Podzimní prázdniny 27. a 29. října 2021

Vánoční prázdniny 23. prosince 2021 – 2. ledna 2022 (vyučování začíná v pondělí 3. ledna 2022)

Pololetní prázdniny pátek 4. února 2022

Jarní prázdniny  7. února – 13. února 2022

Velikonoční prázdniny 14. dubna 2022 (15. dubna 2022 – státní svátek)

Letní prázdniny 1. července – 31. srpna 2022

Výpis vysvědčení za 1. pololetí bude vydán v pondělí 31. ledna 2022 (konec pololetí).

Vysvědčení za 2. pololetí bude vydáno ve čtvrtek 30. června 2022 (konec pololetí).

Volné dny ředitele školy budou vyhlášeny operativně.

Zahájení následujícího školního roku proběhne 1. září 2022

 

Uzavření klasifikace 

  • 1. čtvrtletí – 25. 11. 2021 v Edookitu
  • 2. pololetí – 21. 1. 2022 v Edookitu
  • 3. čtvrtletí – 22. 4. 2022 v Edookitu
  • 4. pololetí – 22. 6. 2022 v Edookitu

 

 

Plán třídních schůzek (určeno zejména pro učitele)

– začátek zpravidla v 18.00  v kmenových třídách

Dle instrukcí třídních učitelů budou mít všechny třídy schůzky již v září 

(zejména první třídy, třídy s organizačními změnami, z důvodu organizace akcí typu bruslení, plavání,  adapťák atp.).

Další tříd. schůzky. mohou být zařazeny operativně. Změna programu vyhrazena.

 

Zápisy 2022

Vyhlášení zápisů v průběhu prosince – ledna .

Schůzka pro rodiče předškoláků (cca 1.  týden v únoru 2022).

Den otevřených dveří v polovině března 2022.

 

Časový harmonogram dne – běžný provoz 

Ranní družina 7.00 – 7.40 (příchod do ranní družiny nejpozději do 7.30)

Příchod žáků do školy 7.40 – 7.55

Výuka

  1. h. 8.00 – 8.45, 2. h. 8.55 – 9.40,

3. h. 10.00 – 10.45, 4. h. 10.55 – 11.40,

5. h. 11.50 – 12.35, 6. h. 12.40 – 13.25

7. h. 13.30 – 14.15, 8. h. 14.20 – 15.05

 

Vyzvedávání dětí z družiny a odchody do 13.30 nebo od 15.00 hod. 

Odpolední družina do 17.00 hodin.

Školní klub 12.30 – 15.30

 

Kroužky – dle vlastního rozpisu