Organizace školního roku

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU

Zahájení šk. roku 1. září 2020 (přivítání prvňáků 8:05 – 8:45)

Podzimní prázdniny 29. a 30. října 2020

Vánoční prázdniny 23. prosince 2020 – 3. ledna 2021 (vyučování začíná v pondělí 4. ledna 2021)

Pololetní prázdniny pátek 29. ledna 2021

Jarní prázdniny  8. března – 14. března 2021

Velikonoční prázdniny 1. dubna 2021 (2. dubna 2021 – státní svátek)

Letní prázdniny 1. července – 31. srpna 2021

Výpis vysvědčení za 1. pololetí bude vydán 28. ledna 2021 (konec pololetí).

Vysvědčení za 2. pololetí bude vydáno 30. června 2021 (konec pololetí).

Volné dny ředitele školy budou vyhlášeny operativně. 

Zahájení následujícího školního roku proběhne 1. září 2021

Uzavření klasifikace

  • I. čtvrtletí – 26. 11.  2020 v Edookitu
  • 1. pololetí – 22. 1.  2021 v Edookitu
  • III. čtvrtletí – 16. 4.  2021 v Edookitu
  • 2. pololetí – 24. 6.  2021 v Edookitu

Plán čtvrtletních pdg. rad

  • 19.11.2020
  • 14.1.2021
  • 8.4.2021
  • 17.6.2021

Další pdg. rady mohou být zařazeny operativně. Změna programu vyhrazena.

 

Časový harmonogram dne – běžný provoz 

Ranní družina 7.00 – 7.40 (příchod do ranní družiny nejpozději do 7.30)

Příchod žáků do školy 7.40 – 7.55

Výuka

  1. h. 8.00 – 8.45, 2. h. 8.55 – 9.40,

3. h. 10.00 – 10.45, 4. h. 10.55 – 11.40,

5. h. 11.50 – 12.35, 6. h. 12.40 – 13.25

7. h. 13.30 – 14.15, 8. h. 14.20 – 15.05

 

Vyzvedávání dětí z družiny a odchody do 13.30 nebo od 15.00 hod. 

Odpolední družina do 17.00 hodin.

 

Kroužky – dle vlastního rozpisu