Platby

Veškeré pokyny pro platby

jsou zadávány a zobrazeny žákům a rodičům

v Edookitu podle následujícího klíče

Kontrola a evidence plateb ve vztahu „bankovní účet – Edookit“, tedy potvrzení rodičům o přijaté platbě, probíhá cca 1 týdně!

Nutné je v platbě zadat variabilní a specifický symbol!

Zpráva pro příjemce velmi pomůže, prosím uveďte jméno žáka a příp. typ platby.

Platby pro školní rok 2022/2023 

Platba za ISIC – 350,00 Kč

Platba za ŠD – 1.500,00 Kč (z toho min. 500,- složeno jako záloha při přihlášení)

Platba za ŠK – 500,00 Kč

 

Platba za pracovní sešity a další spotřební materiál (rodiče nekupují sešity, tempery ani nic podobného):

Individuální předpisy naleznete v Edookitu. 

 

Variabilní symbol 

– každý žák má svůj variabilní symbol (součástí předpisu plateb v Edookitu).

Specifický symbol

Specifické symboly jednotlivých plateb jsou vždy součástí údajů o platbě v Edookitu a to následujícím způsobem. 

Specifické symboly plateb, které probíhají zpravidla na začátku roku:

111

ISIC

222

Školní družina a školní klub

333

Spotř. materiál a pracovní sešity

444

Kroužky

Specifické symboly pro různý druh akcí hrazené zpravidla nárazově:

Jednodenní a menší akce   Větší akce (ŠvP, bruslení atp.)
100 1. ročník 199
200 2. ročník 299
300 3. ročník 399
400 4. ročník 499
500 5. ročník 599
600 6. ročník 699
700 7. ročník 799
800 8. ročník 899
900 9. ročník 999
9900 Přípravná třída 9999
2200 Družina 2299