Družina/Klub

Dokumenty školní družiny najdete v sekci Dokumenty

ŠKOLNÍ DRUŽINA 

Ranní družina

je otevřena po – pá od 7:00 do 7:40 hod. (příchod je možný nejpozději do 7:30 hod.)

Odpolední družina

je otevřena po – pá od 11:40 do 17:00 hod.

(1. 9. je družina otevřena od skončení vyučování do 15:00 hod.)

Družina má kapacitu 140 žáků (až 6 oddělení s maximálně 30/25 žáky). Přednost při přijímání do ŠD mají žáci z nižších ročníků.

Poplatek za ŠD se platí pololetně ve výši:

1.500,- Kč / pololetí

Pro přihlášení dítěte do ŠD je nutno vyplnit přihlášku s údaji o vyzvedávání dítěte. Pokud dítě odchází samo, je jeho odchod možný pouze v půl či celou hodinu.

Od školního roku 2023/24 je s přihláškou zapotřebí zaplatit celou částku za ŠD 1.500,- Kč – jinak nebude přihláška akceptována. Předpis platby naleznete v Edookitu. Děkujeme za pochopení.

Děti lze vyzvednout do 13.30 a od 15.00 do 17.00.  V době mezi 13.30 – 15.00 probíhá hlavní činnost školní družiny, a proto není možné děti vyzvedávat. Ze závažných důvodů v ojedinělých případech (návštěva lékaře atp.) lze dítě po předchozí domluvě vyzvednout i v tomto čase.

ŠKOLNÍ KLUB

Školní klub

je otevřen po – pá po vyučování, zpravidla od 12:30 do 15:30 hod.

V prvním týdnu probíhá 1 den otevřených dveří, kam mohou přijít i žáci bez přihlášení.

Klub má aktuální kapacitu 30 žáků na skupinu (max. 2 skupiny) 

Klub je určen zejména pro účastníky ze 4. – 6. ročníku, kteří již nevyužijí plně školní družinu.

Poplatek za ŠK se platí pololetně ve výši:

500,- Kč / pololetí

Pro přihlášení dítěte do ŠK je nutno vyplnit přihlášku s údaji o vyzvedávání dítěte.

Pokud dítě odchází samo, je jeho odchod možný kdykoli.

Od školního roku 2023/24 je s přihláškou zapotřebí zaplatit celou částku za 500,- Kč za ŠK – jinak nebude přihláška akceptována. Předpis platby naleznete v Edookitu. Děkujeme za pochopení.