Třídní schůzky

Třídní schůzky

 • probíhají zpravidla v září ve všech třídách
 • na podzim (listopad/prosinec) zpravidla v 1. – 2. ročníku, příp. ve 3. ročníku
 • dále probíhají  ve výše uvedených ročnících třídní schůzky zpravidla kolem III. čtvrtletí, v ostatních podle potřeby (kupř. z důvodu organizace školy v přírodě, lyžáku atp.)
 • o třídních schůzkách  informují zpravidla třídní učitelé zprávou v Edookitu a nastavením události v rozvrhu
 • od 4., příp. 3. ročníku, probíhají individuální schůzky Žák-Rodič-Učitel (někdy tzv. tripartity, 2+1 atp.)
 • rezervační systém pro tripartity je dostupný na https://zshradistko.reservando.cz/, ale
 • o tripartitách informují také zpravidla třídní učitelé s tím, že ve zprávě zašlou odkaz na rezervační systém
 • ostatní individuální schůzky se řeší podle potřeby (mimo rezervační systém)

 

 • podstatnou část organizačních informací se snažíme předat pomocí Edookitu a energii pro společný vložit do tripartit

 

 • nedovoluje-li to aktuální epidemická situace, konají se “hromadné” schůzky on-line přes Google-Meet
 • tripartity v aktuálním školním roce budou rozloženy do delšího časového úseku, aby se ve škole nárazově nepotkávalo zbytečně mnoho osob a zároveň nekolidoval prostor pro setkání s provozem školy