Třídní schůzky

Třídní schůzky

  • probíhají zpravidla v září ve všech třídách
  • na podzim (listopad/prosinec) zpravidla v 1. – 2. ročníku, příp. ve 3. ročníku
  • dále probíhají  ve výše uvedených ročnících třídní schůzky zpravidla kolem III. čtvrtletí, v ostatních podle potřeby (kupř. z důvodu organizace školy v přírodě, lyžáku atp.)
  • o třídních schůzkách  informují zpravidla třídní učitelé zprávou v Edookitu a nastavením události v rozvrhu
  • od 4., příp. 3. ročníku, probíhají 3P schůzky (tzv. tripartity, žák-rodič-učitel, atp.)
  • rezervační systém pro tripartity je dostupný na https://zshradistko.reservando.cz/, resp. https://zshradistko.reservando.cz/#!/bookings/calendar/2024, ale
  • o tripartitách informují také zpravidla třídní učitelé s tím, že ve zprávě zašlou odkaz na rezervační systém
  • ostatní individuální schůzky se řeší podle potřeby (mimo rezervační systém)
  • podstatnou část organizačních informací se snažíme předat pomocí Edookitu a energii pro společný vložit do tripartit
  • nedovoluje-li to aktuální   situace, konají se “hromadné” schůzky on-line přes Google-Meet