ZÁPIS do 1. roč. a příp. třídy

Aktualizace v souvislosti s konáním zápisů probíhá zpravidla na přelomu kalendářního roku, v únoru a pak během zápisového období. 

Zápis 2024 a přípravná třída

SEZNAM ŽÁKŮ PŘIJATÝCH DO 1. ROČNÍKU a PT OD 1. ZÁŘÍ 2024 – OZNÁMENÍ VYVĚŠENÍM

Rezervace termínu pro příchod k zápisu (1. roč.)

Vážení rodiče,

aktuálně jsou v rezervačním formuláři všechna místa obsazená. 

To neznamená, že nemůžete k zápisu přijít. Rezervační systém slouží hlavně pro “plynulý provoz”. 

Jen prosím vezměte na vědomí, že v případě, že přijde více lidí najednou, chvíli počkáte. 

Děkujeme za pochopení. 

 

Rezervujte si čas, kdy dorazíte do školy. V kalendáři označte, rezervujte 1 okénko jako čas příchodu.

Počítejte prosím s tím, že ve škole budete cca 1 hodinu.

Budete-li chtít rezervaci změnit, postupujte dle instrukcí, příp. napište na e-mail ict@zshradistko.cz. 

Rezervační systém slouží pro snížení doby čekání rodičů s dětmi a pro plynulý průběh zápisu dětí do 1. ročníku.

Rodiče, kteří jdou bez dětí, kupř. pouze kvůli odkladu či přípravné třídě atp., si čas rezervovat nemusí. 

Odkaz pro rezervaci na STŘEDU 24. dubna 2024 – Rezervační systém bude dostupný od 1. dubna: https://zshradistko.reservando.cz/#!/bookings/full/3596/2024-04-24

Odkaz pro rezervaci na ČTVRTEK 25. dubna 2024 – Rezervační systém bude dostupný od 1. dubna:  https://zshradistko.reservando.cz/#!/bookings/full/3596/2024-04-25

Rezervace času k zápisu do 1. ročníku vyplňujte pouze tehdy, plánujete-li přijít s vaším dítětem na zápis. V případě, že se vaše dítě zápisu nebude účastnit a vy přijdete “pouze” kvůli žádosti o odklad či přípravnou třídu, nebo je vaše dítě nemocné,  stačí, když během doby zápisu sami dorazíte. 

Pozvánka na den otevřených dveří – 20. 3. 2024 14.00-17.30

Kritéria a pokyn pro zápis do 1. ročníku a zařazení do PT 2024

Kritéria a vyhlášení zápisu do 1. ročníku – Zapis a kriteria zapis 2024_signed

Pozvánka k zápisu – Pozv. zapis 2024.

Kritéria a vyhlášení zápisu do přípravné třídy – Zapis a kriteria pripravna trida 2024_signed

Co pro Vás tradičně v rámci zápisu do 1. ročníku a PT připravujeme:

Schůzka pro rodiče před zápisem:

Schůzka proběhne ve škole 26. února 2024 v 18.00 ve škole a den otevřených dveří 20. března 2024 14.00 – 17.30 Informační schůzka k zápisu2024.

Návštěva předškoláků s paní učitelkami z MŠ se uskuteční podle aktuálních možností.

Zápis probíhá v dubnu.  

Termín zápisu bude ve druhé polovině dubna. Žádosti půjde podat od 24. dubna do 30. dubna 2024 ve škole. 

Termín je součástí bližších informací a kritérií – viz výše.

Schůzka pro rodiče přijatých dětí (budoucích žáků 1. ročníku) – vždy po přijetí dětí, zpravidla v polovině června (plánováno na 17. června 2024). 

Podle rychlosti vyřízení přijetí žáků do přípravné třídy proběhne schůzka pro rodiče přípravňáků buď v červnu společně s prvňáky nebo v srpnu.

Zajímá mě zápis.

Zajímají mě odklady.

Zajímá mě info o přípravné třídě.

Zajímají mě žádosti ke stažení.

Zápis do 1. ročníku 2024 a odklady

Téma zápisu 2024: 

Termín a místo zápisu: 24. a 25. dubna 2024 vždy 14.00 – 18.00. Též součástí informací a kritérií – viz výše. 

V budově základní školy, vstup přes zahradu.
Na webu školy bude přístupný rezervační systém, který pomůže zbytečným prodlevám v čekání. Ke spuštění rezervačního systému dojde zpravidla na přelomu března a dubna. Do rezervačního systému zapište pouze příjmení dítěte (jiné údaje nejsou potřeba).

Přijetí do 1. ročníku se řídí kritérii, která vydává ředitel zpravidla v únoru aktuálního kalendářního roku.

Co s sebou (!!!!):
Rodný list dítěte, občanský průkaz, příp. přezůvky.

Kdo se musí k zápisu do 1. ročníku dostavit:
Všechny děti, které k 31. srpnu 2024 dovrší 6 let věku. Je povinností rodičů (zákonných zástupců) takové dítě k zápisu přihlásit. 

Děti, které v minulém roce dostaly odklad povinné školní docházky. 

K zápisu se musí přihlásit i děti navštěvující v aktuálním roce přípravnou třídu.

U zápisu se žádá o přijetí dítěte k zahájení povinné školní docházky nebo o odklad školní docházky.

Je-li dítě nemocné, ozvěte se do školy (nejlépe e-mailem) a domluvte se na dalším postupu. Stačí, pokud dorazí sám zákonný zástupce! Zápisové období je obecně stanoveno na měsíc duben. Formálně (papírově) lze vyřídit i bez dítěte.

Kdo se může k zápisu také dostavit:

Děti, které 6 let dovrší v období od září do června 2024/2025 a jsou tělesně a duševně vyspělé natolik, aby mohly již letos nastoupit do prvního ročníku. Podmínkou přijetí takového dítěte je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení (děti narozené v září až prosinci), resp. doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře (pro děti narozené od ledna do června).

Zápis není zkouška! (Jak probíhá zápis a co je k němu zapotřebí)

Zápis jako takový je pouze úřední akt. K němu je potřeba zákonný zástupce spolu s výše uvedenými doklady. Doprovodný program je ze strany školy nadstavbou, která má pomoci dítěti usnadnit přechod na základní školu  a dění kolem zápisu si užít. Pro dítě jde spíše o kulturní událost. Paní učitelky si během krátkého pohovoru a při plnění jednoduchých úkolů s dítětem pouze udělají představu o dítěti (seznámí se s ním, pohovoří s rodiči atp.). Ano, i jim případně doporučí co zlepšit, zda navštívit poradenské zařízení atp. Ale vždy ho pochválí. Děti se snažíme pozitivně motivovat již od vstupu do školy, aby pro ně byl zápis příjemným zážitkem.

Kde všude se lze zapsat
Rodič může vybrat pro dítě školu, která je podle něj ta nejvhodnější. Nejedná-li se o školu spádovou, může být dítě nepřijato z důvodu kapacity, atp. Informaci o přijetí „nespádového“ dítěte má povinnost podat přijímací ředitel svému kolegovi ze spádové školy dítěte.

Stěhování
Pokud jste se přistěhovali a zápis jste absolvovali jinde, měli byste to oznámit škole, kam jste byli zapsáni. U nás se můžete zeptat, jestli Vaše dítě přijmeme, a dozvíte se další kroky.
Stěhujete-li se od nás a Vaše dítě nebude navštěvovat naši školu, oznamte nám to prosím v co nejkratším termínu. Ušetříte tak sobě i nám několik starostí.

Seznam přijatých dětí
– bude viset na vývěsce školy a na této stránce – https://www.zshradistko.cz/rodice-zaci/zapis – pod registračním číslem, které obdržíte u zápisu. Seznam bude vyvěšen nejpozději měsíc po zápisu a bude zde minimálně po dobu 15 dnů.

Další info
Zápisy se řídí § 36 – 37 zák. č. 561/2004 Sb. (školský zákon),

§ 3a vyhl. 48/2005 Sb., (vyhláška o základním vzdělávání),

též § 165 školského zákona  a  dle zák. č. 500/2004 Sb. (správní řád).

V červnu proběhne schůzka pro rodiče budoucích žáků, dětí přijatých k povinné školní docházce, termín se dozvíte zpravidla u zápisu.

Odklad školní docházky:

Odklad se týká dětí, které nejsou tělesně a duševně přiměřeně vyspělé. O odklad musí rodiče zažádat během období zápisu – dubna. O odkladu ředitel rozhodne na základě doporučení školského poradenského zařízení a doporučení odborného lékaře (je zapotřebí obou doporučujících posudků!).

Školským poradenským zařízením je pedagogicko-psychologická poradna nebo speciálně pedagogické centrum.

Doporučení odborného lékaře může být nahrazeno doporučením klinického psychologa (nikoli však logopeda atp.).

Doporučení stačí dodat v průběhu zápisu (duben-květen). Při objednávání do PPP nezapomeňte zdůraznit, že se Vám jedná o odklad, příp. o umístění do přípravné třídy.  Do poradny je vhodné zavolat v únoru a rezervovat si v klidu některý z jarních termínů (doporučení dostanete až po návštěvě zařízení). S PPP v Jílovém máme dobré vztahy, není tedy potřeba se bát, ani nijak tlačit, vždy jsme společně s Vámi i s nimi schopni najít řešení v případě nečekané situace.

Jak postupovat v případě zvažovaného odkladu:

1. Ve školce konzultujte odklad a názor paní učitelek. Pakliže se pro odklad rozhodnete, oznamte (spádové) školce, že pravděpodobně budete chtít a mít odklad. Aby s Vámi počítali.
2. Objednejte se do PPP/SPC a nechte si vystavit doporučení pro odklad. Objednejte se k dětskému lékaři a nechte si vystavit doporučení pro odklad.
3. Doporučení o odklad přineste do školy k zápisu. Ve škole požádejte o odklad. V případě, že nemáte doporučení dříve, nejpozději do 30. dubna musíte o odklad alespoň požádat, doporučení lze přinést dodatečně. Na základě žádosti a doporučení dostanete rozhodnutí o odkladu.
4. Rozhodnutí o odkladu následně můžete předložit ve školce.

Pozn. Odklad předem konzultujte ve školce, s odborníky, příp. lze též u zápisu. Zpravidla se odklad týká asi 10 – 20 % všech dětí u zápisu. 

Rodiče mohou využít služeb “spádové” PPP  v Jílovém u Prahy.
Pedagogicko-psychologická poradna Středočeského kraje
– odloučené pracoviště Jílové u Prahy
Šenflukova 220, 254 01 Jílové u Prahy
vedoucí pracoviště PPPSK Jílové u Prahy
e-mail: jilove@pppsk.cz
tel.: 720 954 275

V tomto ohledu však záleží výběr na rodičích a lze zvolit i jinou pedagogicko-psychologickou poradnu (Praha, Příbram, Benešov…) – nespádová poradna Vás ovšem nemusí přijmout!

Je-li Vaše dítě klientem SPC, může i toto zařízení vypracovat posudek – doporučení.

Doporučení
Do PPP se objednejte včas, nenechávejte kontaktování až na měsíc duben. Objednací termíny mohou být i 2 až 3 měsíce. O odkladu se poraďte i s Vaší paní učitelkou v mateřské škole!

V Hradištku dne 31. ledna  2024.

Ondřej Hynek

ředitel školy

Přípravná třída 2024

Ve školním roce 2024/2025 plánujeme otevřít 1 přípravnou třídu. Přípravná třída je určena zejména dětem s odkladem povinné školní docházky, příp. předškolákům.

V případě, že žádáte o odklad, a jdete tedy do PPP, při schůzce zdůrazněte pracovníkům poradny zájem zapsat do doporučení i “doporučení pro zařazení do přípravné třídy”. Více info o odkladech viz výše.

Zákon umožňuje zařadit do přípravné třídy i tzv. předškoláky. V tomto případě zkonzultujte zařazení do přípravné třídy s paní učitelkami ve školce, příp. můžete i s námi. 

Následně postupujte podobně  (viz výše info na této stránce): Objednejte se do poradny, zdůrazněte zájem o vyšetření pro doporučení umístění v přípravné třídě. 

Zápis (podávání žádostí) do přípravné třídy bude spuštěn společně se zápisem do 1. ročníku (tedy na přelomu dubna a května), částečně se překrývá i se zápisem do mateřských škol. Termín naleznete ve společných informacích týkajících se “zápisu do PT”. 

Žádosti o zařazení do přípravné třídy podávejte ve škole nejpozději 6. května 2024

Přijetí do přípravné třídy se řídí kritérii, která vydává ředitel zpravidla v únoru aktuálního kalendářního roku.

Bližší stručné info o přípravné třídě bude součástí schůzky k zápisu do 1. ročníku. 

 

 

Žádosti ke stažení

V případě tradičního zápisu obdržíte vše ve škole. Pokud budete podávat “online” žádost, tyto dokumenty nepotřebujete.

Žádost o přijetí (přihláška k zápisu) – jedná se o zápis do 1. roč. (bez odkladu atp.). Vyplňuje se automaticky u zápisu. Zadost prijetí 2024

Žádost o odklad – vyplňujete pouze, pokud zvažujete odklad. Nutno podat do 30. 4. 2024. Zadost o odklad2024

Žádost o přípravnou třídu – vyplňujte, pokud zvažujete nástup do příp. třídy (ať s odkladem či bez). Termín podání do 6. května 2024.Zadost o prijeti PT2024

Rodiče dítěte, které dovrší k 1. 9. tohoto roku 6 let, zároveň je předpoklad odkladu a zároveň chtějí umístit dítě do PT, potřebují vyplnit všechny 3 dokumenty! Děkujeme za pochopení.

 

Další info ke stažení

www.hanaotevrelova.cz (E-booky zdarma)

Desatero-Mikac-hutny-text (J. Mikáč) – obdržíte u zápisu

Dopis-dítěte

Desatero-pro-prvnaky-a-rodice – materiál vytvořený paní učitelkami, obdržíte u zápisu.

MŠMT-Desatero-pro-rodiče-předškoláka – materiál s výstupy předškolního vzdělávání stanovenými MŠMT