ZÁPIS do 1. roč. a příp. třídy

Zápis 2021

SEZNAM ŽÁKŮ PŘIJATÝCH DO 1. ROČNÍKU OD 1. ZÁŘÍ 2021 – OZNÁMENÍ VYVĚŠENÍM

Průvodce zápisem 2021 – https://zshradistko.cz/2021/03/30/pruvodce-pro-podani-zadosti-o-prijeti-odklad-a-pripravnou-tridu-2021/

On-line žádost vyplňte a registrujte kliknutím na obrázek či odkaz níže.

https://zshradistko.edookit.net/application

Žádosti ke stažení (Pokud budete podávat “online” žádost, tyto dokumenty nepotřebujete).

Žádost o přijetí (přihláška k zápisu) – jedná se o zápis do 1. roč. (bez odkladu atp.). Vyplňuje se automaticky u zápisu. – Zadost o prijeti s reg cislem2021

Žádost o odklad – vyplňujete pokud zvažujete odklad. Nutno podat do 30. 4. 2021. – Zadost o odklad2021

Žádost o přípravnou třídu – vyplňujte, pokud zvažujete nástup do příp. třídy (ať s odkladem či bez). Nutno podat do 7. 5. 2021 – Zadost o prijeti PT2021

Rodiče dítěte, kterému je nebo bude do srpna 6 let, zároveň je předpoklad odkladu a zároveň chtějí umístit dítě do PT, musí bohužel vyplnit všechny 3 dokumenty!

 

Kritéria a pokyn pro zápis do 1. ročníku a zařazení do PT 2021

Vstupte: https://zshradistko.cz/2021/02/28/kriteria-pro-prijeti-zapis-prestupy-pripravna-trida/

Předběžné info k organizaci: https://zshradistko.cz/2021/03/29/zapis-2021/

Přípravná třída

Ve školním roce 2021/2022 plánujeme otevřít 1 přípravnou třídu. Přípravná třída je určena zejména dětem s odkladem povinné školní docházky. 

V případě, že žádáte o odklad, a jdete tedy do PPP, při schůzce zdůrazněte pracovníkům poradny zájem zapsat do doporučení i “doporučení pro umístění do přípravné třídy”.

Zákon umožňuje umístit do přípravné třídy i tzv. předškoláky. V tomto případě zkonzultujte umístění do přípravné třídy s paní učitelkami ve školce, příp. můžete i s námi. 

Následně postupujte podobně (viz info na této stránce): Objednejte se do poradny, zdůrazněte zájem o vyšetření pro doporučení umístění v přípravné třídě. 

Zápis do přípravné třídy bude spuštěn po konci zápisu do 1. ročníku (tedy na přelomu dubna a května), což odpovídá termínu zápisu do mateřských škol. Termín naleznete ve společných informacích týkajících se “zápisu do PT” – viz odkaz https://zshradistko.cz/2021/02/28/kriteria-pro-prijeti-zapis-prestupy-pripravna-trida/

Přijetí do přípravné třídy se řídí kritérii, která vydává ředitel zpravidla v únoru aktuálního kalendářního roku.

Bližší stručné info o přípravné třídě bude součástí schůzky k zápisu do 1. ročníku (viz níže). 

 

Co pro Vás tradičně v rámci zápisu do 1. ročníku připravujeme:

Schůzka pro rodiče před zápisem – Schůzka proběhne on-line přes Google-Meet 8. 2. 2021 v 17.00 hod. Plakátek Informační schůzka k zápisu

Den otevřených dveří a návštěva předškoláků s paní učitelkami z MŠ – ty jsou v roce 2021 dost nepravděpodobné.

Zápis probíhá v dubnu.  Vzhledem k aktuální situaci zatím nevíme, zda proběhne zápis tradičně či online. Termín zápisu bývá ve druhé polovině dubna. Termín bude znám cca v polovině února 2021.

Termín je součástí bližších informací a kritérií viz odkaz https://zshradistko.cz/2021/02/28/kriteria-pro-prijeti-zapis-prestupy-pripravna-trida/

Schůzka pro rodiče přijatých dětí (budoucích žáků 1. ročníku) – vždy po přijetí dětí, zpravidla v polovině června.

Téma zápisu 2021: Zvířata v lese

Termín a místo zápisu: součástí informací a kritérií – viz odkaz https://zshradistko.cz/2021/02/28/kriteria-pro-prijeti-zapis-prestupy-pripravna-trida/

V budově základní školy, vstup přes zahradu.
Na webu školy bude přístupný rezervační systém, který pomůže zbytečným prodlevám v čekání. Ke spuštění rezervačního systému dojde zpravidla na přelomu března a dubna. Do rezervačního systému zapište pouze příjmení dítěte (jiné údaje nejsou potřeba).

Přijetí do 1. ročníku se řídí kritérii, která vydává ředitel zpravidla v únoru aktuálního kalendářního roku.

Co s sebou (!!!!):
Rodný list dítěte, občanský průkaz, příp. přezůvky.

Kdo se musí k zápisu dostavit:
Všechny děti, které k 31. srpnu 2021 dovrší 6 let věku. Je povinností rodičů (zákonných zástupců) takové dítě k zápisu přihlásit. 

Děti, které v minulém roce dostaly odklad povinné školní docházky. 

K zápisu se musí přihlásit i děti navštěvující v aktuálním roce přípravnou třídu naší školy.

U zápisu se žádá o přijetí dítěte k zahájení povinné školní docházky nebo o odklad školní docházky.

Je-li dítě nemocné, ozvěte se do školy (nejlépe e-mailem) a domluvte se na dalším postupu. Stačí, pokud dorazí sám zákonný zástupce! Zápisové období je obecně stanoveno na měsíc duben. Formálně (papírově) lze vyřídit i bez dítěte.

Kdo se může k zápisu také dostavit:

Děti, které 6 let dovrší v období od září do června 2021/2022 a jsou tělesně a duševně vyspělé natolik, aby mohly již letos nastoupit do 1. ročníku. Podmínkou přijetí takového dítěte je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení (děti narozené v září až prosinci), resp. doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře (pro děti narozené od ledna do června).

Odklad školní docházky:
Odklad se týká dětí, které nejsou tělesně a duševně přiměřeně vyspělé. O odklad musí rodiče zažádat během období zápisu – dubna. Pro odklad ředitel rozhodne na základě doporučení školského poradenského zařízení a doporučení odborného lékaře (je zapotřebí obou doporučujících posudků!).

Školským poradenským zařízením je pedagogicko-psychologická poradna nebo speciálně pedagogické centrum.

Doporučení odborného lékaře může být nahrazeno doporučením klinického psychologa (nikoli však logopeda atp.).

Doporučení stačí dodat v průběhu zápisu (duben-květen). Při objednávání do PPP nezapomeňte zdůraznit, že se Vám jedná o odklad, příp. o umístění do přípravné třídy.  Do poradny je vhodné zavolat v únoru a rezervovat si v klidu některý z jarních termínů (doporučení dostanete až po návštěvě zařízení). S PPP v Jílovém máme dobré vztahy, není tedy potřeba se bát, ani nijak tlačit, vždy jsme společně s Vámi i s nimi schopni najít řešení v případě nečekané situace.

Jak postupovat v případě zvažovaného odkladu:

(Poznámka v závorce se Vás týká, zvažujete-li k tomu přestup z nespádové do spádové školky, jinak jí nevěnujte pozornost.)
1. Ve své (spádové) školce konzultujte. Pakliže se na odkladu dohodnete, oznamte (spádové) školce, že pravděpodobně budete chtít a mít odklad. Aby s Vámi počítali.
2. Objednejte se do PPP/SPC a nechte si vystavit doporučení pro odklad. Objednejte se k dětskému lékaři a nechte si vystavit doporučení pro odklad.
3. Doporučení o odklad přineste do školy k zápisu. Požádejte o odklad. V případě, že nemáte doporučení dříve, nejpozději do 30. dubna musíte o odklad alespoň požádat, doporučení lze přinést dodatečně. Na základě žádosti a doporučení dostanete rozhodnutí o odkladu.
4. Rozhodnutí o odkladu odevzdáte ve školce. (Přestupujete-li, dostavíte se k zápisu do spádové školky společně s rozhodnutím. Nebudete-li ho v daný moment mít, minimálně se k zápisu do školky musíte dostavit. Příp. se obraťte s dotazy přímo na školku, kam přestupujete.)
5. Odklad předem konzultujte ve školce, s odborníky, příp. lze též u zápisu. Zpravidla se odklad týká pouze 10 – 15 % všech dětí u zápisu.

Rodiče mohou využít služeb “spádové” PPP  v Jílovém u Prahy.
Pedagogicko-psychologická poradna Středočeského kraje
– odloučené pracoviště Jílové u Prahy
Šenflukova 220, 254 01 Jílové u Prahy
vedoucí pracoviště PPPSK Jílové u Prahy
e-mail: jilove@pppsk.cz
tel.: 720 954 275

V tomto ohledu však záleží výběr na rodičích a lze zvolit i jinou pedagogicko-psychologickou poradnu (Praha, Příbram, Benešov…) – nespádová poradna Vás ovšem nemusí přijmout!

Je-li Vaše dítě klientem SPC, může i toto zařízení vypracovat posudek.

Doporučení
Do PPP se objednejte včas, nenechávejte kontaktování až na měsíc duben. Objednací termíny mohou být i 2 až 3 měsíce. O odkladu se poraďte i s Vaší paní učitelkou v mateřské škole!

Zápis není zkouška! (Jak probíhá zápis a co je k němu zapotřebí)

Zápis jako takový je pouze úřední akt. K němu je potřeba zákonný zástupce spolu s výše uvedenými doklady. Doprovodný program je ze strany školy nadstavbou, která má pomoci dítěti usnadnit přechod na základní školu  a dění kolem zápisu si užít. Pro dítě jde spíše o kulturní událost. Paní učitelky si během krátkého pohovoru a při plnění jednoduchých úkolů s dítětem pouze udělají představu o dítěti (seznámí se s ním, pohovoří s rodiči atp.). Ano, i jim případně doporučí co zlepšit, zda navštívit poradenské zařízení atp. Ale vždy ho pochválí. Děti se snažíme pozitivně motivovat již od vstupu do školy, aby pro ně byl zápis příjemným zážitkem.

Kde všude se lze zapsat
Rodič může vybrat pro dítě školu, která je podle něj ta nejvhodnější. Nejedná-li se o školu spádovou, může být dítě nepřijato z důvodu kapacity, atp. Informaci o přijetí „nespádového“ dítěte má povinnost podat přijímací ředitel svému kolegovi ze spádové školy dítěte.

Stěhování
Pokud jste se přistěhovali a zápis jste absolvovali jinde, měli byste to oznámit škole, kam jste byli zapsáni. U nás se můžete zeptat, jestli Vaše dítě přijmeme, a dozvíte se další kroky.
Stěhujete-li se od nás a Vaše dítě nebude navštěvovat naši školu, oznamte nám to prosím v co nejkratším termínu. Ušetříte tak sobě i nám několik starostí.

Seznam přijatých dětí
– bude viset na vývěsce školy a na této stránce – https://www.zshradistko.cz/rodice-zaci/zapis – pod registračním číslem, které obdržíte u zápisu. Seznam bude vyvěšen nejpozději měsíc po zápisu a bude zde minimálně po dobu 15 dnů.

Další info
Zápisy se řídí § 36 – 37 zák. č. 561/2004 Sb. (školský zákon), též § 165 školského zákona  a  dle zák. č. 500/2004 Sb. (správní řád).

V červnu proběhne schůzka pro rodiče budoucích žáků, dětí přijatých k povinné školní docházce, termín se dozvíte zpravidla u zápisu.

V Hradištku dne 19. listopadu 2020.

Ondřej Hynek

ředitel školy
 

Další info ke stažení

www.hanaotevrelova.cz (E-booky zdarma)

Desatero-Mikac-hutny-text (J. Mikáč) – obdržíte u zápisu

Dopis-dítěte

Desatero-pro-prvnaky-a-rodice – materiál vytvořený paní učitelkami, obdržíte u zápisu.

MŠMT-Desatero-pro-rodiče-předškoláka – materiál s výstupy předškolního vzdělávání stanovenými MŠMT