Akce

2. 12. Vánoční jarmark (VanJar22)

25. 10. 2022 – Dýňobraní – akce pro 1. stupeň (Pozvánka dyno22)

Bruslení v 1. ročníku od ledna každý čtvrtek dle pokynů třídních. 

Plavání ve 2. ročníku od ledna každou středu dle pokynů třídních.

Lyžařský výcvik v 5. a 7. ročníku v březnu 2023 dle pokynů paní uč. Švábové.

Školy v přírodě  ve 3. a 4. ročníku pokynů třídních  na jaře 2023.

Zápis do 1. tříd, podávání žádostí o odklad, zařazení do přípravné třídy:  v dubnu 2023. 

Podrobnější informace najdete v Edookitu, kam je zasílají jednotliví učitelé.