Akce

Lyžařský výcvik v 5. a 7. ročníku 13. – 18. března dle pokynů paní uč. Švábové (viz Edookit).

Plavání ve 3. a 4. ročníku 4. – 8. dubna dle pokynů třídních  (viz Edookit).

Plavání ve 2. ročníku od 25. dubna každé pondělí dle pokynů třídních  (viz Edookit).

Schůzka pro rodiče před zápisem 28. 2. 2022 17.00 – viz info.

Zápis do 1. tříd, podávání žádostí o odklad 20. a 21. dubna, resp. nejpozději do 30. dubna 2022 – viz info.

Zápis a podávání žádostí zařazení do přípravné třídy – během zápisu nebo nejpozději do 6. května 2022 – viz info.