JEDEN DEN PRO BUDOUCNOST!

Vážení rodiče,

naší škole vznikl stávkový výbor, který má za cíl připojit se k celostátní stávce
dne 27. 11. 2023.

Vzhledem k počtu stávkujících pracovníků školy nejsem jako ředitel schopen zajistit provoz školy.

Ke stávce se připojilo cca 80 % veškerých pracovníků školy. Škola bude z tohoto důvodu 27. 11. 2023 mimo provoz.

Následující text je odrazem názoru stávkového výboru, stávkujících zaměstnanců a zaměstnanců podporujících stávku.

Děkuji za pochopení

O. Hynek.

Vážení rodiče,

jsme si vědomi, že tímto krokem Vám způsobíme komplikace ohledně zajištění péče o Vaše děti.

U nás ve škole se vedla hlavně debata nad tím, zda a proč stávkovat, a jaké dopady může mít jednodenní stávka na Vaše děti. Stávka zasáhne jeden den školního vyučování, ale záměry změn ve školství zasáhnou naše děti na několik let dopředu. A to nejen na školách základních, ale spoustu z nich brzy také na školách středních.

Rozhodnutí zaměstnanců školy vyplývá ze současných plánovaných opatření, která mohou výrazně ovlivnit kvalitu českého školství, byť si uvědomujeme současnou složitou finanční situaci v naší republice.

Jako škola jsme sami prošli turbulentními změnami. Uvědomujeme si, kolik práce ještě máme před sebou, a velmi jsme se těšili, jak budeme moci školu na Hradištku dále v rámci možností rozvíjet.

Vidíme však, že současná opatření a nedostatek financí způsobí ve školách:

  • výrazný pokles počtu hodin, kdy mohou školy dělit třídy na skupiny, ve kterých je vzdělávání efektivnější – a to plošně, bez ohledu na potřeby konkrétních škol;
  • výrazný pokles počtu asistentů pedagoga u škol, které se naučily, jak s podpůrnými opatřeními pracovat, “vychovaly” si asistenty pedagoga a snaží se o kvalitní inkluzi;
  • nejistotu ve financování pedagogických i nepedagogických profesí;
  • nejistotu ve financování všech pracovních pozic ve školách, pro které už dnes není dostatek personálních a finančních zdrojů (školní psychologové aj.);
  • nedostatečné zajištění finančních prostředků na nepedagogické pracovníky, kteří zajišťují provoz školy (kuchařky, uklízečky, školník, ekonomický pracovník…), a hlavně zlehčování jejich potřeby pro správné fungování škol!

Stejně jako jiné školy vidíme, jak s každým ministrem přichází změny ve stylu „ode zdi ke zdi“. Na změny není dostatek času ani finančních prostředků. Nedostatek financí pak vede k rušení podpůrných opatření či změnám, které mají za cíl „hlavně ušetřit“ nebo „hlavně rychle“.

Šetření a změny se dotýkají všech oblastí – personálních i materiálních. A ve výsledku mají dopady na veškeré vzdělávání našich dětí ve školách.

A co víc, vnímáme, jak politická prohlášení rozdělují společnost, staví potřeby a zájmy škol proti zájmům společnosti, rodičů a jejich dětí. Staví proti sobě potřeby jednotlivých profesí, škol i jejich zřizovatelů.

Tato stávka není za platy učitelů!

Byli bychom rádi, kdybyste nás i na základě výše uvedených informací podpořili.
Stávkující zaměstnanci se chystají na plánovanou demonstraci do Prahy.

Podpořit stávku můžete i zde – podpisem pod petici.

https://www.petice.com/oteveny_dopis_zastupc_kol_proti_drastickym_krtm_ve_kolstvi

Všem rodičům děkujeme za pochopení a případnou spolupráci!

Stávkový výbor a vedení školy

Dopis odborového svazu ČMOS
https://skolskeodbory.cz/dopis-odboroveho-svazu-rodicum

VÍCE O TÉMATU:

Reportér: Školské odbory nestávkují kvůli platům učitelů

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/audio-podcast-5-59-reporter-stavkujicim-nejde-o-platy-ucitelu-penize-ve-skolstvi-chybi-jinde-239582#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=zpravy.sznhp.box&source=hp&seq_no=2&utm_campaign=abtest228_personal_layout_3_varB&utm_medium=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz

Co se děje ve školství a proč se chystá stávka

https://medium.seznam.cz/clanek/tajny-ucitel-co-se-deje-ve-skolstvi-proc-se-chysta-stavka-30280#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=blogy.sznhp.box&dop_vert_ab=&dop_vert_id=&source=hp&seq_no=1

ČRo

https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/stavka-skol-skolstvi-ucitelu-datum-cely-den-delka-kdy_2311081306_ako?_gl=1*1syrman*_ga*OTY0NDI0OTYyLjE2NTA5MDY5ODY.*_ga_NHXTP7RWNV*MTY5OTk1ODEzNi4zMi4xLjE2OTk5NTgxODguMC4wLjA.&_ga=2.73854418.1180515874.1699958140-964424962.1650906986

https://radiozurnal.rozhlas.cz/stavka-ze-jde-ucitelum-o-jejich-penize-je-faul-jedna-se-o-kvalitu-vyuky-ve-9111022?_gl=1%2A4sjbtg%2A_ga%2AOTY0NDI0OTYyLjE2NTA5MDY5ODY.%2A_ga_NHXTP7RWNV%2AMTY5OTk1ODEzNi4zMi4xLjE2OTk5NTgyMTguMC4wLjA.