Projektový den sv. Ludmila

V naší škole probíhá 15. září 2021 projektový den, který má za cíl přiblížit žákům 

osobnost Sv. Ludmily. 

Více na https://www.svataludmila.cz/