PŘESTUPY 2021

Vážení rodiče, 

tato zpráva se týká žáků, kteří k nám přestupují z jiných škol, zejména pak žáků ze ZŠ Slapy.

Pro řešení přestupu k nám do školy je nutno podat žádost o přestup.

Žádost o přestup obdržíte k vyplnění ve škole, příp. ji můžete vyplnit předem (Žádost o přestup 2021 zde ke stažení).

Přestupy se řídí kritérii vydanými v únoru (viz výňatek z dokumentu – KRITERIA-prijeti-2021_signed).

Žádost o přestupy je možno podávat ideálně osobně od 20. května do 11. června 2021. 

Den, který jsme pro Vás pro podání zvlášť vyhradili je 9. června 2021 v čase 8.30 – 18.00. Pro lepší regulaci příchodu osob si můžete rezervovat čas v systému pod následujícím odkazem – https://www.supersaas.cz/schedule/ZapisZSHradistko/P%C5%99estupy_2021

Při podání žádosti se dokládá originál rodného listu dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce, který žádost podává.

Při zaslání elektronické žádosti je nutno tyto dokumenty stejně doložit v originále, příp. v ověřené kopii atp.