Poradenství CSS Hvozdy

Vážení rodiče, 
na základě dlouhodobé spolupráce s CSS Hvozdy nabízíme setkání s paní Sigmundovou u nás ve škole, 
a to 8. 4. 2022 od 7:30 hod. (cca do 9.30).
(Vstup do školy vchodem A, zvoňte na zvonek jídelny).
Další setkání bude možné pravděpodobně 22. 4. 2022 ve stejný čas. 
 
Co si pod touto službou mohou rodiče představit?

– sociální dávky, důchodové a nemocenské pojištění, zdravotní a sociální pojištění, hmotné zabezpečení

– základní poradenství pracovněprávní vztahy, rodinné právo, majetkoprávní vztahy, dluhová problematika
– vysvětlení obsahu písemností, poskytnutí a vysvětlení vzorů podání/dokumentů
– pomoc při sestavování podání a odvolání k soudu nebo úřadu, vyplňování formulářů, sestavování dopisů
– vyhledání a poskytnutí kontaktů na veškeré instituce a odborné služby
 
 
Bezplatné ambulantní a terénní sociální služby, které nabízí Centrum sociálních služeb Hvozdy, o.p.s. Jedná se o Sociálně aktivizační činnost pro rodiny s dětmi a odborné sociální poradenství. 
Sociálně aktivizační činnost řeší například školní neúspěšnost dětí, trauma v rodině, výchovné problémy dětí doma i ve školách, nefunkční komunikaci v rodině, mezigenerační problémy a mnohé další. Co se týká odborného sociálního poradenství, můžeme pomoci či poradit, ať už rodičům žáků, tak i široké veřejnosti, s problémy tykající se orientací v sociálních systémech ( sociální dávky) a základní poradenství v oblasti práva, pracovně právní vztahy, rodinné právo, aj. 
Jak jsem již uvedla, veškeré tyto služby jsou zdarma. Zájemci o službu nás mohou navštívit buďto u nás ve Štěchovicích – Kulturní a vzdělávací centrum Harmonia nebo po předchozí domluvě jsme schopni v rámci terénní služby přijet k nim domů, případě se sejít kdekoliv na neutrální půdě. 
Současně Vám zasílám i leták k případnému vytisknutí. 
Pokud budete mít zájem, je možné se samozřejmě sejít i osobně ve škole/ školce a nabídku služby či spolupráce více přiblížit. 
S pozdravem
Mgr. Denisa Sigmundová
sociální pracovnice
Centrum sociálních služeb Hvozdy, o. p. s. 
tel.: 725 921 442