Zápis – přijatí žáci do 1. ročníku 2021

Ředitel školy tímto oznamuje seznam registračních čísel žádostí,

u nichž bylo rozhodnuto o přijetí do 1. ročníku od 1. září 2021.

Seznam naleznete na stránce zápisů

nebo v dokumentu pdf: Přijatí žáci na nástěnku2021