Průvodce pro podání žádostí o přijetí, odklad a přípravnou třídu 2021

Text ke stažení v pdf – průvodce zápisem21

Průvodce zápisem do 1. ročníku,

žádostmi o odklad a přípravnou třídu 2021

Už jste se seznámili s informacemi a kritérii?

– Viz: https://zshradistko.cz/rodice-zaci/zapis/

Jak postupovat když….

– žádáte o přijetí do 1. ročníku,

– žádáte o odklad povinné školní docházky,

– žádáte o odklad a zařazení do PT

– nejste rozhodnuti (žádáte tedy o přijetí, o odklad i zařazení do PT)

Máte-li dítě mladší /příští rok předškolák/ a žádáte pouze o zařazení do přípravné třídy, týká se vás pouze varianta 3).

Vyberte jeden z následujících způsobů:

1) Nejlépe vyplňte el. formulář

2) Stáhněte si příslušnou žádost (žádosti) v pdf, vyplňte a doručte do školy.

3) Přijďte do školy. Domluvte si schůzku předem, nebo doražte

DETAILY:

1) Nejlépe vyplňte el. formulář

viz obrázek / odkaz níže – dostupný od 19. dubna.

https://zshradistko.edookit.net/application

K vyplnění si připravte:

*povinné:

– osobní údaje své a svého dítěte

– svůj občanský průkaz

*nepovinné – veškeré dokumenty potřebujeme v originále, ale vyřizování žádostí nám ulehčí:

– pokud žádáte o zařazení do přípravné třídy – je vhodné přiložit i doporučení ped. psychologické poradny (kopie v pdf)

– pokud žádáte o odklad a máte k dispozici el. formu doporučení (pdf), můžete ho též přiložit, příp. společně s doporučením lékaře

– nejste-li spádoví, je vhodné přiložit el. kopii rodného listu

Rodné listy – důležité jsou zejména u nespádových dětí. Ke kontrole originálu budete vyzváni. Na výběr bude – osobní donesení RL ke kontrole, příp. doručení ověřené notářské kopie RL.

Doporučení PPP (odklady a přípravná třída)

– ideálně vhoďte do schránky školy

– doručte osobně kdykoli v pracovní den ideálně v čase 8.30 – 17.00.

– (nezapomeňte si udělat kopii pro sebe od všeho, co posíláte)

Vyčkejte na další pokyny. Bude-li potřeba, ozveme se Vám. Po vyplnění žádosti Vám přijde potvrzovací e-mail.

2) Stáhněte si příslušnou žádost (žádosti) v pdf, vyplňte a doručte do školy.

Ke stažení zde – https://zshradistko.cz/rodice-zaci/zapis/ (přibližně od 16. dubna)

Pro případné doplnění, ověření, donesení atp. budete vyzváni.

Pro rozhodnutí a ověření potřebuje ředitele originály či notářsky ověřené kopie.

Vhodný postup pro místní je varianta d.

Varianty lze mezi sebou kombinovat. Důležité je žádost podat/zahájit řízení do 30. dubna.

Varianta a-c je vhodná pro ty, co to mají do školy „daleko“.

Rodné listy – důležité jsou zejména u nespádových dětí. Ke kontrole originálu budete vyzváni. Na výběr bude – osobní donesení RL ke kontrole, příp. doručení ověřené notářské kopie RL. Originály rodných listů rozhodně neposílejte do školy jen tak!

Žádosti lze doručit

a) datovou schránkou

b) e-mailem (ideálně s el. podpisem)

c) zaslat poštou včetně všech dokumentů v originále (nezapomeňte si udělat kopii pro sebe od všeho, co posíláte)

d) vhodit do schránky osobně včetně všech dokumentů v originále (nezapomeňte si udělat kopii pro sebe od všeho, co posíláte), příp. donést do školy a „předat u dveří“.

Vyčkejte na další pokyny. Bude-li potřeba, ozveme se Vám. Po zaevidování žádosti Vám přijde potvrzovací e-mail.

3) Přijďte do školy. Domluvte si schůzku předem, nebo dorazte 

a) zápis, odklady (+pt) – 28. dubna 2021 do školy. Přineste s sebou rodný list, občanský průkaz, doporučení /pokud máte/ a my Vám s tím pomůžeme.

Rezervujte si čas zde – https://www.supersaas.cz/schedule/ZapisZSHradistko/Z%C3%A1pis_2021

 

b) „samotná přípravná třída“ – 5. května 2021 do školy. Přineste s sebou rodný list, občanský průkaz, doporučení /pokud máte/ a my Vám s tím pomůžeme.

Rezervujte si čas zde – https://www.supersaas.cz/schedule/ZapisZSHradistko/P%C5%99%C3%ADpravn%C3%A1_t%C5%99%C3%ADda_2021