Kritéria pro přijetí – zápis, přestupy, přípravná třída

V přílohách níže dává ředitel na vědomí kritéria pro přijetí žáků a zařazení do přípravné třídy:

Zápis do 1. roč. a přestupy

KRITERIA prijeti 2021_signed

Přípravná třída

Zapis a kriteria Pripravna Trida2021_signed