Covid 19 – info 20. 11. 2020

Vážení rodiče, a žáci, níže uvádím  několik aktuálních informací.

SHRNUTÍ AKTUALIT O DOCHÁZCE

Tento týden nastoupili žáci přípravné třídy, 1. a 2. ročníků do školy.  Jejich docházka bude i příští týden ve stejném režimu.

Zbylí žáci prvního stupně a IX.A nastoupí v běžném režimu do školy v pondělí 30. 11. 2020. 

Žáci 6. – 8. ročníku nastoupí v tzv. rotačním modelu. Část z nich se tedy vrátí také 30. 11. 2020 k běžné docházce do školy. Druhá část zůstane doma.

Na základě individuální domluvy s učiteli jsou možné osobní konzultace jednotlivců s učitelem.

V příštím týdnu probíhá distanční výuka v dosavadně nastaveném modelu.

PODROBNÉ INFO AŽ PŘÍŠTÍ TÝDEN

Vzhledem k podmínkám, které mají docházku provázet, Vám nyní nebudu sdělovat bližší podrobnosti, protože je zapotřebí vyřešit spoustu detailů.

Proto prosím, abyste sledovali příští týden naše zprávy v Edookitu, kde už bude příp. dopad na rozvrh, provoz školní družiny, školní jídelny  atp. 

Důležité pro nás je, že nesmíme jakkoli míchat skupiny žáků ve družině ani při jazycích atp. V rotačním režimu může být ve škole vždy jen poloviční počet zbylých tříd druhého stupně. 

INDIVIDUÁLNÍ DOCHÁZKA

Prosím rodiče žáků, kteří nemohou ze zdravotních důvodů svých nebo v rodině nastoupit k běžné docházce do školy, aby se předběžně ozvali svým třídním paní učitelkám. Další postup bude řešen vždy velmi individuálně. Nicméně, velká část práce pravděpodobně “zůstane na rodině”.

ROUŠKY

Žáci by měli mít na každý den tak 2-3 roušky. V závislosti na kvalitě roušky/respirátoru. Předpokládá se nepřetržité zakrytí úst po celou dobu školního vyučování, resp. družiny.

V dosavadním manuálu ministerstvo nepřipouští u dětí (a vlastně ani učitelů) obličejové štíty.

Na trhu se ovšem nově objevila patentovaná plastová ústenka (cca 90,-), která se podle výčtu povolené ochrany úst jeví jako schůdná varianta pro ty, co mají v roušce problémy. Za nás zatím vyzkoušeno s velmi kladnou odezvou. 

Hromadný nákup však jako škola již neplánujeme. 

ČTVRTLETNÍ HODNOCENÍ

Od pondělí začnou učitelé zapisovat průběžné čtvrtletní hodnocení Vašich dětí do Edookitu. Známka se nezapočítává do průměru, v Edookitu se objeví výraznější než ostatní známky.

V některých předmětech se u žáků objeví “N”- tzn., že předmět zatím nelze hodnotit – z různých důvodů. 

Ostatní známky již znáte, pakliže je u známky minus, znamená, že je na rozmezí 2 známek. 

Zatím se jedná o průběžné hodnocení. 

Hodnocení bude uzavřeno k 27. 11. a nejpozději 30. 11. se v Edookitu objeví. 

OSTATNÍ

Webové stránky školy změnily dnes svůj vzhled  a částečně i strukturu. Nápovědu k Edookitu naleznete nově pod odkazem https://zshradistko.cz/rodice-zaci/edookit/

DOPORUČENÍ: Podle návodu si můžete v rodičovském (i žákovském) prostředí vypnout veškerá či některá upozornění chodící z Edookitu na e-mail.

Co se týče vyúčtování kroužků  tam budeme řešit podle jednotlivých kroužků na základě osobní domluvy. K vyúčtování dojde podle aktuální situace nejspíše v prosinci.

U družiny bude poměrná část poplatku automaticky převedena do 2. pololetí  a o tuto částku bude následně snížen poplatek za 2. pololetí.

K vyúčtování družiny dojde podle aktuální situace ke konci ledna.

Děkuji za pozornost, spolupráci a pochopení, 

všem přeji pevné zdraví, 

 s pozdravem, 

O. Hynek